WeidevieW_logo_vector_diap_web

Een frisse blik van buiten

EEN TIJDPERK VAN VERANDERING

Veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. De noodzaak om alsmaar sneller te reageren en voortdurend te innoveren dringt zich op aan organisaties. Toch lijken veel pogingen om te veranderen, nog doelmatiger en efficiënter te werken, geen echt antwoord op deze uitdagingen te bieden.

Ondertussen voelen veel medewerkers zich onvoldoende uitgedaagd of betrokken bij de doelen van de organisatie. En ook onder een deel van de managers en directeuren heerst een gevoel van onbehagen. Waar ze echt goed in zijn en van genieten, daar komen ze vaak niet aan toe.

Maar we zien ook organisaties floreren die opvallen omdat ze anders samenwerken, organiseren en managen. Die organisaties hebben een aantal interessante overeenkomsten:

  • Ze werken vanuit de bedoeling van de organisatie: de missie is leidend
  • Ze maken actief gebruik van de ideeën en praktische wijsheid van medewerkers om de organisatie te verbeteren en te innoveren

Hoe doen ze dat?

Lees hier meer over sociale innovatie en wat dit voor uw organisatie kan betekenen. Of kijk hoe u praktisch aan de slag kunt met andere manieren van samenwerken, organiseren en managen.

OVER WEIDEVIEW

WeidevieW werkt samen met organisaties aan sociale innovatie: organisatievernieuwing door nieuwe manieren van samenwerken, organiseren en managen.

Wat WeidevieW kenmerkt is een frisse blik op organisaties en werk. Belangrijkste uitgangspunt is samen werken aan organisatievernieuwing. Om te kijken hoe duurzaam winst te behalen valt.
En meer ruimte te creëren voor dat waar het echt om gaat.

De spannendste doorbraken van de twintigste eeuw zullen zich niet voordoen door toedoen van de technologie, maar door een ruimere kijk op wat het betekent om mens te zijn.

 

John Naisbitt in Reinventing Organizations (Frederic Laloux)

Contact

Nader kennismaken of vragen?

Contact